מדור בוגרים היה שותף

גלעד לזכרם

סגן דוד גולובנציץ ז"ל

סגן דוד גולובנציץ ז`ל

 

נולד בכ`ו כסלו תשנ`ה

נפל ביום י`א בתמוז תשע`ז
בן 22 בנופלו

 

 

``