דף הבית צור קשר פורום אלבום תמונות סרטים
English Français
גלעד לזכרם
בוגרים
תרומות
חברון עיר האבות
תורה ותפילה בחברון
אודות הישיבה
ראשי > מוסדות שבי חברון > תלמוד תורה "קנין תורה"
מוסדות שבי חברון
תכנית הלימודים

תלמוד תורה "קניין תורה" קם מתוך אמונה שהסביבה הבריאה לנפש הילד היא התורה. התורה, במובן הרחב, מתאימה לאופיו ולכוחותיו הנפשיים והפיסיים של הילד הרך, ובזכותה יוצא הוא אל הפועל ע"פ תכונותיו, להיות טוב וישר בעיני אלוקים ואדם. ע"פ השקפה זו נבנתה תוכנית לימודים, מתוך סקירה רחבה של סוגי תלמודי תורה העוסקים במלאכת קודש זו. הצוות החינוכי בהנחיית הרב משה בלייכר שליט"א שקד לבנות תוכנית לימודים המותאמת לילדים מתוך שמחה ודגש מיוחד על הקשר האישי אל כל ילד.

בסיס התוכנית קיים מזה שנים רבות במקומות רבים ברחבי הארץ ופועל בהצלחה רבה, אלא שהניחו לנו מקום להתגדר בו והוספנו וחידשנו ע"פ הזמן והמקום.

בתוכנית ישנה התייחסות מיוחדת מחד לרכותו ועדינותו הנפשית של הילד – בת"ת אנו משתדלים למעט בגורמים המלחיצים את הילד כמבחנים, ציונים, שעורי בית וכיו"ב, וזאת מתוך הדרכתם של גדולי רבותינו שהורו שהדרך לקנות ד"ת במתינות ובישוב הדעת. ומאידך גיסא יש התייחסות אל מרצו הרב והצורך בשחרורו הנכון במשחקים מגוונים, טיולים ועוד.

מקום חשוב תופס היחס האישי אל כל ילד, לפי כוחותיו וכישרונותיו בהם הוא מתברך.

בת"ת, מעבר ללימוד הקבוע של חומש, התופס חלק נכבד של היום, לומדים גם: גמרא, הלכה, נביא, עברית, חשבון, טבע, מלאכה ועוד מקצועות התורמים לפיתוח האישיות של התלמיד.

הצוות החינוכי רואה בהפסקות שבין השיעורים לא רק זמן של שחרור ואוורור, אלא המשך ישיר של השיעור, תוך שימת דגש על דרך ארץ ומידות טובות בקשרים החברתיים. לצורך כך ישנם שני אנשי צוות המלווים את הילדים במשחקים ועוזרים להם להוציא את האנרגיה לאפיקים חיוביים. במהלך היום, המלמדים לומדים לימוד יחידני עם ילדים לפרקי זמן קצרים, כדי לעמוד מקרוב על מצב רוחם וידיעותיהם, מה שמהווה גם תחליף למבחנים שבאופן עקרוני לא קיימים במערכת הלימודית שלנו.

חזרות

באגרת של ר' יוסף מסלנט מובא בשם הגר"א, שהתורה נקנית במתון ובישוב הדעת ע"י חזרות, ובכך התלמיד יכיר בערכה של תורה. בת"ת החזרות הן חלק אורגני ממערכת הלימודים. כמו"כ אנו מעודדים את התלמידים לחזור באופן עצמאי, מתוך רצונם החופשי, בבית, לבד או עם ההורים ולא כשיעורי בית.
ישיבת שבי חברון בית רומנו 72 קרית ארבע 90100 טלפון 02-9963838 פקס 02-9963929 דוא"ל zonenfeld@shaveihevron.org
אודות הישיבה
דבר ראש הישיבה
דבר מ"מ ראש הישיבה
תולדות הישיבה
אלפון הישיבה
צור קשר
עלון הישיבה "מחיל אל חיל"
גלריית תמונות(ישיבה גבוהה)
סרטים על הישיבה