מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

ביאור הפיוט עת שערי רצון

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

תחילת פרק שמיני בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

החסיד המעולה והצדיק המושל בנפשו

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כל מעשיך יהיו לשם שמיים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

פרק חמישי- שעבוד הכוחות לתכלית אחת

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

מודעות עצמית- המשך

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

מודעות עצמית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

פרק רביעי- הרגלים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

תחילת השפעות על פנימיות האדם

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

פרק רביעי- המידות המאוזנות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

המיצוע של המידות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

רפואת חולי הנפש- בשני יצרים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

פרק שלישי- בריאות וחולי הנפש

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

פרק שני- בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח השכל ההוגה

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח המתעורר, הרגש

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח המתעורר- רצונות והרגשות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח הרצון

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח הרצון לעומת כח המתעורר

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

שליטה בכח הדמיון

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

כח המדמה ככח הדוחף את האדם

האזן הורד שיעור

המשך כח המדמה

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

המישוש וכח המדמה

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

חלק הזן והמרגיש

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור

טז אלול- המידות ככלי להופעת ה' בעולם

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור