מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

פרקים ו' ז'- גדעון המשך

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו גדעון

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרקים ד'-ה'

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

דבורה וברק

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג'- אהוד בן גרא

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק א - אופי התקופה

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שילוב של הנס והטבע בעולם הזה

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יום עיון לסוכות- הרב דני סטיסקין- טהרת הסוכה

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25-סיום ספר יהושע

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24-סוף החשדות ותחילת 2 נאומיו האחרונים של יהושע (פ' כג-כד)- איכות בינונית

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23-המשך שניים וחצי השבטים

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22-המשך שניים וחצי השבטים וחשבונות-איכות בינונית

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21- פרקים כא'-כב'

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20-המשך ערי מקלט

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19-פרק טו שמות הערים ומשמעותם

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18-תחילת פרק יא המלחמה האחרונה של ספר יהושע

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17-המשך פרק י- כנראה הופסק באמצע

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16-דף מקורות 4

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16-דף מקורות 3

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16-שמש בגבעון דום

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15-מלחמות 5 מלכי האמורי

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14-סוף פרק ט' (איכות בינונית)

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13-פרק ט', הגבעונים

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12-סוף פרק ח מעמד הר גריזים והר עיבל

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11-פרק ח'

הרב דני סטיסקין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3