מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

פסקה ה` - השפעת התפילה על כלל המציאות

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ה'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המשך פסקה ד'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פעולת התפילה

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה א' ופסקה ג'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פעולת התפילה המתמדת

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו פסקה א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ט'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ח' - המשך

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ח' חלק א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ז'- ומקור אורות התחייה ל"א-ל"א

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ו' ותחילת פסקה ז'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ה'- ו'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המשך פסקה ד'- הרחבה מאורות ישראל ה' טו

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ד'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק א' פסקה ג'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סוף פסקה ב'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תחילת פסקה ב'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סוף פסקה א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המשך פסקה א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המשך פיסקה א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הקדמה ותחילת פסקה א'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

ה תשרי- פרק ה' פסקה ד'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כז אלול- פרק ה' פסקה ג' המשך

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כ' אלול- פרק ה' פסקה ג'

הרב אליעזר ולדמן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3