מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

פרק ו' פסקה י' - י"א

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ח' -ט'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ד'-ו'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ב'-ד'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סוף פרק ה' תחילת פרק ו'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ד' פסקאות ב' -ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פסקה ט, פרק ד' פסקה א'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פס' ו-ח

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פס' ג'-ה'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סןף פרק ב' תחילת פרק ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' - פסקאות ד-ו

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' פסקה ב'-ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' תורה לשמה

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ב'-ג' יתרון תושבע ותנאי גידולה

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הקדמה ופסקה א'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11-פרק יב - פסקה יד

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10-

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09-פרק יא - פסקאות ד, ו

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08-פרק יא - פס' א-ב

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07-פרק ו פס' ה-ו

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06-פרק ט'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05-פרק ח'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04-פרק ז

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03-פרק ו פס ז - פרק ז פס א

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02-פרק ו' פס' ד-ה

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3