מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

הסיפרות וחוסר המחשבה

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מציאת ערך לכאב וכוחה של הספרות

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הרחבה על המחלה התודעתית

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המחלה התודעתית

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מבט מאמין בדור כפתרון לשפלותו

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סגולה ובחירה בדור הגאולה

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הכרח הסרת הסיגים בדור הגאולה - פסקה נא מאורות התחייה

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שאיפת הגאולה מתוך תבנית גלותית

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הקשר בין אמונה ומוסר

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הצורך בהבנת אופי הדור על מנת לעזור לו

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

השבר כלפי העולם

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פתיחה - אגרות הראי"ה שעח, קפד, צג

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סוף פרק ג'

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הצורך בהבנת שלושת המצוות להבנת הראשית

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שלוש עולמות הנשמה בתוך החיים

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

3 שיטות לראשית, מגמת העולם

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סיכום המהלך וראשית העולם לפני יצירתו

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תשובת המהר"ל לקושיית הסתירה בין הכוחות בעולם

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תשובת המהר"ל על שיטת אריסטו

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סתירות בנפש האדם

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תחילת ההבנה של יצר הרע של עבודה זרה

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יצר הרע שבישראל והרוע שבאומות העולם

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

האדאולוגיה של היצר הרע

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תפקיד יצר הרע

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב'- הגדרת יצר הרע

הרב מוטי ברוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3