מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - פתיחה: ואתה יגדל כוח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - ועתה יגדל כוח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - ועתה יגדל כוח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - תחילת מאמר החיות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - המשך מאמר החיות הישראלית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - קדושת הרוחני בגשמי והופעת החיים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - המשך קדושת הרוחני בגשמי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - עיון בערך אנטישמיות באינציקלופדיה כהקדמה להמשך המאמר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - ניסיונות גדולי האומות להגדיר את ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - בגישה ליחסי ישראל והאומות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - סיום המאמר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - סיום המדרש על רבי אליעזר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - תחילת לימוד זכות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - המשך לימוד זכות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - סיום מעשה בפועל מן הגליל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - פטירתו של רבי אליעזר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - המשך תנורו של עכנאי - הכרעת הרוב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - מעשרות, ומדוע העוני קשה מכולם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3