היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - עיבור החודש וחודש תשרי במבט אמוני

האזן הורד שיעור - קובץ MP3