היה שותף

מאמרים ושיעורים

02 - סוכה גזולה והעוסק המצווה פטור ממצווה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3