מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

17 - פרשת תרומה - ערך המקדש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - מעשרות, ומדוע העוני קשה מכולם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - המשך תנורו של עכנאי - הכרעת הרוב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - סיום המדרש בביצה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - רבי אליעזר המשך

גמרא ביצה דף טו:

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - סיום נושא הנצרות. הקודש שבכל המציאות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - סרחון הנצרות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - המשך המינות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - סיום המדרש על רבי אליעזר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3