מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק א

האזן הורד שיעור

02 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ב

האזן הורד שיעור

03 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ג

האזן הורד שיעור

04 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ד

האזן הורד שיעור

05 - רבי אליעזר בן הורקנוס חלק ה

האזן הורד שיעור

06 - סיום המדרש על רבי אליעזר

האזן הורד שיעור

07 - המינות

האזן הורד שיעור

08 - המשך המינות

האזן הורד שיעור

09 - סרחון הנצרות

האזן הורד שיעור

10 - סיום נושא הנצרות. הקודש שבכל המציאות

האזן הורד שיעור

11 - רבי אליעזר המשך

גמרא ביצה דף טו:

האזן הורד שיעור

12 - סיום המדרש בביצה

האזן הורד שיעור

13 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור

14 - תנורו של עכנאי

האזן הורד שיעור

15 - המשך תנורו של עכנאי - הכרעת הרוב

האזן הורד שיעור