מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - הקדמה לספר - שער א - פרק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - הרחבה על פרק א - דמיון אלוקים ואדם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - המשך פרק א והתחלת פרק ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - סוף פרק ב ותחילת פרק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - חטא האדם הראשון

פרק ו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - חטא אדם הראשון

הרחבה ממכתב מאליהו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - המשך מכתב מאליהו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - סיום פרק ו - מצוה גוררת מצוה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - פרק ז - ד` צילך - ותחילת פרק ח`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - פרק ח - לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - פרק ח- ביאור עניין הכרובים ומחלוקת ר` ישמעאל ורשב``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - פרק ט-יא - המלאכים ובני האדם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - המשך פרק יא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - פרק יב - התעוררות במעשה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - פרק יב - המשך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - פרק יג - התעוררות בדיבור

האזן הורד שיעור - קובץ MP3