היה שותף

מאמרים ושיעורים

35 - פרק יג פסקאות א-ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

34 - סיום פרק יב ותחילת פרק יג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

33 - פרק יא פסקאות ח-ט, פרק יב פסקאות פסקאות א-ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

32 - פרק יא פסקאות ג-ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

31 - פרק יא פסקאות א-ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

30 - פרק י פסקאות ט-יז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

29 - פרק י פסקאות ו-ח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

28 - פרק י פסקאות ג-ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

27 - פרק ט פסקה יג - פרק י פסקאות א-ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

26 - פרק ט פסקאות י-יא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25 - פרק ט פסקאות ט-י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - פ`ט פסקאות ז-ח - הצורך בב` חלקי הלימוד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - פרק ט פסקה ו - המקום האישי של כל אחד בתורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - פרק ט פסקאות ד-ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - פרק ט פסקאות א-ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - היחס בין אמונה למצוות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - פרק ז פסקה ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - סוף פרק ו תחילת פרק ז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - פרק ו פסקאות יב-טו - שקידת התורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - פרק ו פסקה יא - הקישור הטבעי לתורה הבונה את האישיות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - פרק ו פסקאות ח-ט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - פרק ו פסקאות ו-ז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - פרק ו פסקאות ב-ה - 3 סוגי קישור לתורה ולימוד מתוך סור מרע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - סיום פרק ה - תחילת פרק ו - ההבדל בין לימודי קודש ללימודי חול

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - פרק ד פסקאות ד-ה - שירת הפרטים, פרק ה פסקאות א-ב - קדושת התורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3