מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - נטילת ידיים ואשר יצר

האזן הורד שיעור

02 - סיום ברכת אשר יצר

האזן הורד שיעור

03 - ברכת אלוקי נשמה

האזן הורד שיעור

04 - שיעור ליום כיפור

האזן הורד שיעור

05 - ברכות השחר חלק א

האזן הורד שיעור

06 - ברכות השחר חלק ב

האזן הורד שיעור

07 - ברכות השחר חלק ג

האזן הורד שיעור

08 - ברכות השחר חלק ד

האזן הורד שיעור

09 - סיום ברכות השחר חלק ה

האזן הורד שיעור

10 - התחלת פסוקי דזמרה - מזמור לתודה

האזן הורד שיעור

11 - מזמור לתודה

האזן הורד שיעור

12 - שיעור לחנוכה - שעשה לי נס במקום הזה

האזן הורד שיעור

13 - סיום מזמור לתודה

האזן הורד שיעור

14 - אשרי יושבי ביתך

האזן הורד שיעור

15 - ויברך דוד

האזן הורד שיעור

16 - סיום ויברך דוד

האזן הורד שיעור

17 - ענייני תפילה - א-ג,ו

האזן הורד שיעור

18 - המשך הקדמה - הדרכת התפילה וחלקיה

האזן הורד שיעור

19 - הדרכת התפילה וחלקיה

האזן הורד שיעור

20 - היחס בין התורה לתפילה

האזן הורד שיעור

21 - קדושת הגוף שמופיעה בפורים

האזן הורד שיעור

22 - יחץ והא לחמא ענייא

האזן הורד שיעור

23 - מזמור יט - השמים מספרים כבוד אל

האזן הורד שיעור

24 - המשך מזמור יט

האזן הורד שיעור

25 - המשך מזמור יט

האזן הורד שיעור