מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - נטילת ידיים ואשר יצר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - סיום ברכת אשר יצר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - ברכת אלוקי נשמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - שיעור ליום כיפור

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - ברכות השחר חלק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - ברכות השחר חלק ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - ברכות השחר חלק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - ברכות השחר חלק ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - סיום ברכות השחר חלק ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - התחלת פסוקי דזמרה - מזמור לתודה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - מזמור לתודה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - שיעור לחנוכה - שעשה לי נס במקום הזה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - סיום מזמור לתודה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - אשרי יושבי ביתך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - סיום ויברך דוד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - ענייני תפילה - א-ג,ו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - המשך הקדמה - הדרכת התפילה וחלקיה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - הדרכת התפילה וחלקיה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - היחס בין התורה לתפילה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - קדושת הגוף שמופיעה בפורים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - יחץ והא לחמא ענייא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - מזמור יט - השמים מספרים כבוד אל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - המשך מזמור יט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25 - המשך מזמור יט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3