מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - פרקים א+ב

האזן הורד שיעור

02 - פרק ב - רחב והמרגלים

האזן הורד שיעור

03 - פרק ג - חציית הירדן

האזן הורד שיעור

04 - פרק ד

האזן הורד שיעור

05 - פרק ה - ברית מילה

האזן הורד שיעור

06 - פרק ה - המלאך

האזן הורד שיעור

07 - פרק ו - כיבוש יריחו כהמשך למעמד הר סיני

האזן הורד שיעור

08 - פרק ו - העניין הרוחני של יריחו,ותחילת פרק ז

האזן הורד שיעור

09 - פרק ז- חטא עכן ועונשו

האזן הורד שיעור

10 - פרק ז - עכן נגד יאיר, הפרט מול הכלל

האזן הורד שיעור

11 - פרק ח

האזן הורד שיעור

12 - פרק ח - מעמד הברכה והקללה

האזן הורד שיעור

13 - סיום פרק ח - תחילת פרק ט

האזן הורד שיעור

14 - פרק ט - הגבעונים

האזן הורד שיעור

15 - פרק י אדוני צדק

האזן הורד שיעור

16 - סוף פרק י תחילת פרק יא

האזן הורד שיעור

18 - המעבר בין יב` ליג`

האזן הורד שיעור

19 - פרק יד-טו - בניית המלכות בשבט יהודה

האזן הורד שיעור

20 - פרק טז - אפרים ומנשה

האזן הורד שיעור

21 - פרק יז - שבט מנשה

האזן הורד שיעור

22 - נחלת מנשה והשינויים בשאר הנחלות

האזן הורד שיעור