מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - פסקה א

האזן הורד שיעור

02 - פסקה ב - התאמצות המגיעה מהתבוננות באבותינו הלוחמים

האזן הורד שיעור

03 - פסקה ג

האזן הורד שיעור

04 - פסקה ד

האזן הורד שיעור

05 - הכיבוש

האזן הורד שיעור

06 - פסקה ו

האזן הורד שיעור

07 - צבעה של כנסת ישראל

האזן הורד שיעור

08 - פסקה ח

האזן הורד שיעור

09 - פסקה ח-ט

האזן הורד שיעור

10 - פסקה ט

האזן הורד שיעור

11 - סוף פסקה ט

האזן הורד שיעור

12 - תחילת פסקה י

האזן הורד שיעור

13 - סוף פסקה י - צער השכינה

האזן הורד שיעור