מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

02 - פרק א - פסקאות ז-ח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - פרק א פסקאות ט-י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - פרק א - פסקה יא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - פסקאות יב-יד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - פרק ב - פסקה א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - פרק ב - פסקה א-ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - פרק ב - פסקאות ג-ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - פרק ב - פסקאות ז-י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - פרק ב - יא-יב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - פרק ג - פסקה ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - פרק ג - ג-ד חמדת הממון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - פרק ג פיסקה ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - פרק ג - פסקאות ו-ז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - פרק ג - פסקה ט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - פרק ג - פסקאות י-יב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - פרק ד - פסקה א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3