מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

17 - פסח - תינוקות היאור ומפעלם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - שער הבחינה - הקדמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - פתיחה לשער הבחינה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - חתימת ההקדמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - גדילה סובייקטיבית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - בטחון הטוב בעצמו - המשך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - בטחון הטוב בעצמו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - סוגיית רצון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - המשך בירור חוסר ההתעסקות בחובות הלב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - הבוז להתעסקות בחובת הלבבות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - המשך ההקדמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - הקדמת הספר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - הקדמה ללימוד אמונה וכניסה לישיבה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - שלב ההכרח בחיים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3