מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

10 - תחילת פיסקה ב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - פסקה א - כשם שהנשמה מחייה את הנפש כך א``י מחייה את עמ``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3