מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - הקדמה לספר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - המשך הקדמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - פסקה א - כשם שהנשמה מחייה את הנפש כך א``י מחייה את עמ``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - פס` א - הבנת היחס בין האלוקות לעולם ממלא אהבה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - פס` א - החיים הינם הבעת הקשר לאלוקים, ומהות תנועות הנוער

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - פס` א - פסקה שניה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - המשך פיס` א - הבנת הפסיכולוגיה המיוחדת של האורגן הקיבוצי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - פס` א - עם ישראל הם האחרונים שיחס הקירבה לאלוקים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - תחילת פיסקה ב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - המשך פיסקה ב - הקרב על בניית התודעה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - פס` ב - ההכרה הפנימית הטהורה שיש בישראל והחשיבות בהשתייכות אליה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - פס` ב - שמירת רוח ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - תחילת פס` ג - המדע והיצירה, חופש הביטוי האמיתי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - המשך פס` ג - תפיסת הדת באירופה המביאה לכפירה מול תפיסת הדת של עמ``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - המשך פסקה ג - ד``ה `אירופה` + אורות המלחמה פ` ח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - פס` ג + אגרות עמ` ריד-רטו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - פס` ג - היחס בין המעשים הקטנים לבין האידיאלים הטמונים בהם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - תחילת פסקה ד - סבלנות וקנאות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - פסקה ד - סבלנות עליונה ונמוכה הקשורה לקיבוץ אורגני

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - המשך פסקה ד - הסובלנות של חסידי העליון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - המשך פס` ד - המרכזיות של אנשים רוחניים באומה - פסקה ד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25 - המשך פס` ד - חשיבות השמת ת``ח בראש האומה כמנהיגים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3