מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - פתיחה למסכת קידושין - התמודדות עם יצר העריות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - סוגיית בן סורר ומורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - התמודדות עם היצר - חלק ב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - המלכת ה` בעולם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3