היה שותף

מאמרים ושיעורים

05 - ושמחת בחגך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - מהות שמע ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - עניין סוכות תשובת הרצון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - סוכה גזולה והעוסק המצווה פטור ממצווה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - עיבור החודש וחודש תשרי במבט אמוני

האזן הורד שיעור - קובץ MP3