מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

12 - פרשת וארא - שפל האנושות במצרים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - פרשת שמות - העדר מוביל להוויה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - פרשת וישלח - עיכוב בהקמת המלכות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - פרשת תולדות - תמימות מול שכל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - פרשת וירא - יראה ואהבה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - פרשת כי תבוא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - פרשת כי תצא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - פרשת שופטים - על המשפט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3