מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

13 - השלמה לפסקה ד` מערפילי טוהר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - המשך פסקה ד`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - סוף פסקה ג`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - המשך פסקה ג`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - הקדמה לפסקה ב` - קובץ א`, סג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - פסקה ב - ערפילי טוהר עמ` יט + קובץ א`, סג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - סוף פסקה א` ותחילת פסקה ב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - השלמה מזרעונים - צימאון לאל חי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3