היה שותף

מאמרים ושיעורים

26 - עמודים עח עט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25 - עמודים עו-עח

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - המשך ברכות השחר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - ברכות השחר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - המשך ברכות התורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - ברכות התורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - עמ` מב מג מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - תפילין עמ` ל` - לב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - תפילין עמ` ל`-לא`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור פסקה טו`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור פסקאות יא` ויב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - פסקה ט` י` יא`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור פסקה ב` ג`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - דרכי פעולת התפילה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - תפילה ותורה פסקה ז`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - תפילה יתרה פסקה ו`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - תורה ותפילה פסקה ג`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - תפילה ותורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - עמוד טו ד``ה רבה ורב יוסף, עמוד טז פסקה ד-ה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - הדרכת תפילה וחלקיה פסקה ג`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - הדרכת התפילה וחלקיה, פסקה א`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3