היה שותף

מאמרים ושיעורים

19-פסקה ח' עד הסוף

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17-המשך פסקה ז - מדוע סערת הנפש מפריע ללימוד

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16-סוף פרק ו תחילת ז - יראת ה והשפעתה על נפש האדם, לימוד אמונה עם השכל

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15-פס' ו - השלמות כוללת יראת שמים ויראת חטא

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13-לימוד היראה וחכמתה, סור מרע

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12-פרק א, סוף פסקה א - המידות הם טבע הנפש הראשוני

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11-המשך פסקהראשונה' פרק א

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10-המשך פסקה ראשונה פרק א

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09-פרק א פסקה א - הבנת טבעיות היראה באדם

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08-סיום מעין הקדמה - ללכת בדרכיו - משום שזה רצונו יתברך

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07-מעין הקדמה חלק ג' - ידיעת המעלה על מנת לטעום טעם עבודה תפילה

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06-מעין הקדמה - סיום עולת ראיה + סוף חלק ב

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05- הקדמה סעיף ד - חכמת התורה מתוך לימוד כללי - עולת ראיה ח''ב עמ נו-נז

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04-הקדמה

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03- עניינו של יום כיפור - ההטהרות ע''י השיבה לעצמיותו

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02-אמיתת גדר האמונה

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01- פתיחה, מעין הקדמה - פסקה א - סידור ספר לעצמו

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3