היה שותף

מאמרים ושיעורים

חשיבות יראת ה'

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יראת העונש- רוממות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יראה- פסקה א` -ב`

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החופש - למהלך האמונות והדעות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החופש - דפי מקורות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החופש

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סיום העלאת ניצוצות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

העלאת ניצוצות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

העלאת ניצוצות ד-ו

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

העלאת ניצוצות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סיום מידת הגאווה ומידת הדבקות

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

גאווה כא- כה

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

גאווה ב - י

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

גאווה

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

גאווה- פסקה א'

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקאות ל"ג- ל"ד

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה פסקאות כח- כט

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקה כ"ג-כ"ז

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקה כ"ב

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקה כ'- כ"א

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקה כ'

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה - פסקה י"ז- י"ט

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה- פסקה ט"ו- ט"ז

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה פסקאות י' - י"ד

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמונה פסקאות ח'-י'

הרב וידר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3