מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

New
שמונה פרקים לרמב"ם
ט' אלול- תפקיד המוסר

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
א' אלול- הקדמה מיהו הרמב"ם?

הרב מישאל רובין

New
הלכות שמיטה (סוף תשס"ז תחילת תשס"ח)
05-הלכות פירות שביעית למעשה

הרב מישאל רובין

New
הלכות שמיטה (סוף תשס"ז תחילת תשס"ח)
04-שימוש בפירות שביעית המשך השיעור

הרב מישאל רובין

New
הלכות שמיטה (סוף תשס"ז תחילת תשס"ח)
03-שימוש בפירות שביעית

הרב מישאל רובין

New
הלכות שמיטה (סוף תשס"ז תחילת תשס"ח)
02-אוצר בי"ד

הרב מישאל רובין

New
הלכות שמיטה (סוף תשס"ז תחילת תשס"ח)
01-הקדמה כללית והפתרונות כיום

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
24-בשר ועוף

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
23-חומרי מאכל ומעמיד

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
22-הלכות כשרות

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
21-ערלה

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
20-דיני אירוח

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
19-בישול עכו"ם

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
18-סוף כבד והלכות ביצים

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
17-אכילת דם

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
16-חלב ומוצריו

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
15-נוסח ברכת תרומות ומעשרות

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
14-תרומות ומעשרות

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
13-המשך תולעים במאכלים

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
12-תולעים במאכלים

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
11-דיני הפרשת חלה

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
10-מאכלים מסוכנים וגורמי שכחה

הרב מישאל רובין