מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

New
הלכות כשרות
08-טבילת כלים

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
07-הגעלת כלים

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
05-בשר וחלב- איכות בינונית

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
04- נ''ט בר נ''ט ודבר חריף

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
02-דיני כשרות המטבח

הרב מישאל רובין

New
הלכות כשרות
01-כשרות בשר וחלב

הרב מישאל רובין

New
הלכות מועדים
הלכות ערב תשעה באב ותשעה באב

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
11 קה עד קח

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
10 סעיפים קב-קד

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
09 סימנים צח עד ק

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
08 סימנים צה עד צח

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
07 סימן צד

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
06 סימן צב-צג

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
05 סוף סימן צ', צא

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
4

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
03 סימן צ' - ו-י''א

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
02 פט סעיפים ד-ח, צ' א-ה

הרב מישאל רובין

New
הלכות תפילה
01 סימן פט - סעיפים א,ב,ג

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
26-וולוזין, הנצי"ב וגדולי ליטא

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
25-החפץ חיים

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
24-תנועת המוסר ור' ישראל מסלנט

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
23-מזרח אירופה +החסידות והאר"י

הרב מישאל רובין