מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

New
השתלשלות הפסיקה
21-מפרשים על השו"ע ורקע

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
20-הארי הקדוש

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
19-המחבר, הרמ"א

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
18-מרן הבית יוסף

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
17-

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
16-המשך בעלי התוספות

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
15-בעלי התוספות

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
14-ראשוני אשכנז, רבנו גרשום ורשי

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
13-המשך הרמב"ם

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
12-הרמב"ם

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
11-ראשונים

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
10-סוף הראשונים

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
09-המשך

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
08-המשך לשיעור הקודם...

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
7

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
06-חתימת התלמוד הבבלי והירושלמי

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
05-חשיבות שימוש תלמידי חכמים

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
04-התנאים

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
02-תחילת תקופת אנשי כנסת גדולה

הרב מישאל רובין

New
השתלשלות הפסיקה
01-ממעמד הר סיני עד מות משה

הרב מישאל רובין

New
הלכות מועדים
הלכות חנוכה 2

הרב מישאל רובין

New
הלכות מועדים
הלכות חנוכה 1

הרב מישאל רובין

New
הלכות חנוכה1

הרב מישאל רובין

New
הלכות מועדים
הלכות חג הסוכות 2

הרב מישאל רובין