"בנבל עשור
זמרו לו”

עשור שנים לכנס

הרשמה מוקדמת,
מחירים מוזלים!

לאורה של תורת ארץ ישראל

לעילוי נשמת הרב אברהם יהושע בן פרומט פאני זצ"ל

לצפייה והאזנה לשיעורי הכנס לחץ על התוכנית הרצויה

ימים שני ושלישי ג' - ד' באב [12-13/7]