היה שותף

אלוני ממרא

אלוני ממרא

אלוני ממרא

כשני קילומטרים צפונית-מערבית לקריית ארבע מצוי מתחם עתיק מהתקופה הרומית, המזוהה כמקומו של אלוני ממרא אשר בו נגלו לאברהם אבינו שלושת המלאכים. על פי המסורת, שם אף נכרתה ברית בין הבתרים ושם התקיימה ברית המילה של אברהם אבינו. השרידים העתיקים ביותר הנראים ביום בשטח הם שרידי החומה ההרודיאנית. בצמוד לחומה המזרחית התוך המתחם נראים שרידי כנסיה ביזנטית שנבנתה במאה הרביעית לספירה על חורבות המזבח האלילי שנבנה בידי הרומאים. בפינה הדרומית-מערבית מצויה באר מים המכונה באר אברהם.

לאחר חורבן בית המקדש הוקם באתר יריד מפורסם, שבו נמכרו יהודים לעבדות במחיר מנת כלכלה של סוס.
ב-1997, בעקבות הסכם חברון, הועבר המקום לשליטת הפלשתינאים.