תקציר

גמרא עד.: "אמר לי תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שקלתא לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתה אמינא ליה איכא גנבי הכא אמר לי האי גלגלא דרקיעא הוא דהדר נטר עד למחר הכא ומשכחת לה"

תרגום: אמר לי: "בוא ואראה לך מקום שבו נפגשים שמים וארץ. לקחתי את סל הלחם שלי, והנחתיו בחלון הרקיע. לאחר שסיימתי תפילתי, חיפשתיו ולא מצאתיו. שאלתיו: הייתכן שיש פה גנבים? אמר לי: החלון שבו הנחת את סלך מסתובב ועתיד לחזור למקומו. חכה כאן עד למחר ותמצאהו."

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה