יזכור

פרק ד' | ספר שופטים [] יעל אשת חבר הקיני, ודבורה אשת לפידות (על פי תנא דבי אליהו)

פרק ד' | ספר שופטים [] יעל אשת חבר הקיני, ודבורה אשת לפידות (על פי תנא דבי אליהו)

סוג שיעור

עוד שיעורים באותו הנושא

דילוג לתוכן