היה שותף

מאמרים ושיעורים

27 איגרת הרמב``ן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

32 - התביעה הנובעת מחיסרון בית המקדש

קובץ ו פסקה רי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - למהלך הזמנים ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - למהלך הזמנים ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - למהלך הזמנים ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - למהלך הזמנים - ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - למהלך הזמנים - ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - ט` באב - תשס``ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - ט` באב - תשס``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מהות האש בחרבן הבית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

31 - פרשת מסעי - ארץ ישראל ארץ של דעת

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החיסרון שיש במציאות כתוצאה מחורבן בית המקדש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

29 - המשך עניין הברית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אמירת קרבנות ובית מקדש - שמונה קבצים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שיעור לט` באב

אורות ישראל פרק ז פסקה ו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אבלות על החורבן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שיעור לט` באב - תורה עבודה וגמילות חסדים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3