היה שותף

מאמרים ושיעורים

הלכות יום כיפור תש``פ

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - היחס בין לימוד תורה לבניין האישיות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - בקדמה על הרמב``ם עצמו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - הלכות חציצה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הלכות פסח תשע``ט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - עת שערי רצון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

ביאור הפיוט עת שערי רצון

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תחילת פרק שמיני בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החסיד המעולה והצדיק המושל בנפשו

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כל מעשיך יהיו לשם שמיים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק חמישי- שעבוד הכוחות לתכלית אחת

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מודעות עצמית- המשך

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מודעות עצמית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק רביעי- הרגלים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תחילת השפעות על פנימיות האדם

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק רביעי- המידות המאוזנות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

המיצוע של המידות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

רפואת חולי הנפש- בשני יצרים

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק שלישי- בריאות וחולי הנפש

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק שני- בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כח השכל ההוגה

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כח המתעורר, הרגש

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כח המתעורר- רצונות והרגשות

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כח הרצון

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כח הרצון לעומת כח המתעורר

הרב מישאל רובין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3