היה שותף

מאמרים ושיעורים

09 - המערכה המשפטית בישראל - המשך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - המערכת המשפטית בישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - השקר של יצר הרע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - ארבעה אבות נזיקין - המבעה וההבער המשך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - חשיבות כל הנבראים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - המשך תשובת הפילוסוף

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - רגש מול שכל דחיית הפילוסוף

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - על שמירת הלשון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - היצר תובע ממך ליצור ולגדול

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - המשך הקדמה - הכוונה בלימוד תורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - פרק ד` פסקה ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - המשך הפילוסוף

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - סוכך שלומך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מקווה ישראל ה`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - משמעות התקיעה בשופר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - הקשבה פנימית ליצר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - חיים עם משמעות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - לדוד ה` אורי וישעי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - כח היצר - הבנת האויב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3