היה שותף

מאמרים ושיעורים

32 - התביעה הנובעת מחיסרון בית המקדש

קובץ ו פסקה רי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

אבלות על החורבן

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שיעור לט` באב - תורה עבודה וגמילות חסדים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

31 - פילגש בגבעה - חלק ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

30 - פילגש בגבע חלק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

שלושת השבועות - שינאת חינם ואהבת חינם

אורות הקודש ג עמ שכג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מהות חומת ירושלים ומהות פריצתה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הכאב בימי בין המיצרים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

29 - פעולת האדם בלימוד תורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - קדושת חיי המשפחה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

27 - פרשת קרח - טלית שכולה תכלת

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

גיטין לפני קידושין - משום ידיעת ההפכים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - פתיחה למסכת גיטין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - גדר ביטול תורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מסיבת פורים - על מציאות מגילת פורים בחיי כל אחד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

מסיבת פורים - שושן פורים תשע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

על תענית אסתר ומתוך כך ביחס למערכות במשפט והחינוך

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תענית אסתר - כהכנה לפורים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

תענית אסתר - זכירת עמלק

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - מגילת אסתר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - מגילת אסתר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - מגילת אסתר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פורים כבודה של ארץ ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - שכר על לימוד תורה

ז אדר ב תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - תלמוד תורה - חלק

האזן הורד שיעור - קובץ MP3