היה שותף

מאמרים ושיעורים

01 - הקדמה ללימוד מהר``ל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

החיסרון שיש במציאות כתוצאה מחורבן בית המקדש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יום הזיכרון - יום העצמאות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

יום הזיכרון תשע``ו - קדושת מסירות הנפש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

27 - סיום פרק טז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

26 - מלכות רביעית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

25 - מלכות רביעית - תרבות חיצונית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - פרק טז - המלכות הרביעית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - פרק טו - ההבדל בין יעקב לעשו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - פרק ג - שלושה רבדים באדם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - התורה סדר העולם וישראל התכלית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - פרק ג - ראשית העולם, המקבל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - פרק ג - חשיפת המגמה הפנימית שבתוכנו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - המקבל - סיבוכיות העוה`ז כאמצעי לקידוש החומר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - התחלת המחשבה המטעית של החוקרים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - תחילת פרק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - ההסבר השני למאבקינו ביצה`ר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - מאבקינו ביצה`ר

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - תחילת פרק ב - תחילת השאלה - דומה מוליד דומה - אהבה ויראה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - סיום פרק א - גלות שמחייבת גאולה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3