היה שותף

מאמרים ושיעורים

פרק ו' פסקה י' - י"א

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ח' -ט'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ד'-ו'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ו' פסקה ב'-ד'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סוף פרק ה' תחילת פרק ו'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ד' פסקאות ב' -ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פסקה ט, פרק ד' פסקה א'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פס' ו-ח

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ג' פס' ג'-ה'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

סןף פרק ב' תחילת פרק ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' - פסקאות ד-ו

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' פסקה ב'-ג'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרק ב' תורה לשמה

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פסקה ב'-ג' יתרון תושבע ותנאי גידולה

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הקדמה ופסקה א'

הרב בעז רויטל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12-נצרות

הרב אלי הורביץ הי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3