היה שותף

מאמרים ושיעורים

13 - סוף פסקה י - צער השכינה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - תחילת פסקה י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - צבעה של כנסת ישראל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - פסקה ב - התאמצות המגיעה מהתבוננות באבותינו הלוחמים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3