היה שותף

מאמרים ושיעורים

גיטין לפני קידושין - משום ידיעת ההפכים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - פתיחה למסכת גיטין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - גדר ביטול תורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

22 - שכר על לימוד תורה

ז אדר ב תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - תלמוד תורה - חלק

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - תלמוד תורה - חלק א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - כיבוד אב ואם - חלק ג

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

כיבוד אב ואם - חלק ב

כה שבט תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - כיבוד אב ואם - חלק א

יח שבט תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - תכונת האימהות של שרה אימנו

יא שבט תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - כוחו של הגבר וכוחה של האישה - חלק ג

ד שבט תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - כוחו של הגבר וכוחה של האישה - חלק ב

יט טבת תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - כוחו של הגבר וכוחה של האישה - חלק א

יב טבת תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - המוכנות להשתנות כבסיס לחיי נישואין

ה טבת תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - ינאי המלך - שיעור לחנוכה

כא כסלו תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - השכל כבסיס לבניין כוחות הנפש

יד כסלו תשעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - פרשת ויצא - מהותו של גד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - ההתפתחות הרוחנית של הילד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - האמון כבסיס לחיי הנישואין

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - האישה נקנית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - פלימו - יום כיפור

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - המלכת ה` בעולם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - התמודדות עם היצר - חלק ב`

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - סוגיית בן סורר ומורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - פתיחה למסכת קידושין - התמודדות עם יצר העריות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3