היה שותף

מאמרים ושיעורים

23 - המשך חזקיהו וספר רפואות - פרק כ

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - רשעות גמורה ורשעות חלקית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - סוף פרק יג תחילת פרק יד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - תהליך וסבלנות לשינוי בדור

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - מלכות יהואחז ותפילת הרשע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - יהואש המלך - מלכים מול דברי הימים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - מבט על דברי הימים והמלכת יהוא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - מלכות יהורם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - המשך המלכת חזאל

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - פרק ח`, א-טז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - הרעב בשומרון

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - שאלות על תחילת פרק ו

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - האישה השונמית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - פרק ד - אישה מנשות בני הנביאים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - אשת עובדיה והאישה השונמית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - פרק ב - הפרידה מאליהו, כוחותיהם של אליהו ואלישע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3