היה שותף

מאמרים ושיעורים

06 - ברכות התורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - אלוקי נשמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - יצחק עקידה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - סוף תפילת הנשמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - פתיחה - תפילת הנשמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3