היה שותף

מאמרים ושיעורים

06 - חכם עדיף מנביא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - חכם עדיף מנביא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - סיום צימאון לאל חי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - צימאון לאל חי - טעות בבקשת האלוקות והדרך הנכונה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - הטירוף הקלעי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - צימאון לאל חי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3