היה שותף

מאמרים ושיעורים

03 - פרק ד` פסקה ב

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - הדרכת התפילה וחלקיה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - המבוקש הוא הבקשה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - ענייני תפילה - הקדמה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3