היה שותף

מאמרים ושיעורים

03 - האמון מול הביקורת

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - אמונה תמימה מול אמונה שכלית - פתיחת זמן חורף

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - שאיפות גדולות בהתחלות חדשות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3