היה שותף

מאמרים ושיעורים

05 גבורות - פרק נב.

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 גבורות - פרק נב.

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 גבורות - המשך פרק נב.

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 גבורות - סוף פרק נא תחילת פרק נב.

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 גבורות ה - תחילת פרק נא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3