היה שותף

מאמרים ושיעורים

26 - וולוזין, הנצי``ב וגדולי ליטא

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

24 - תנועת המוסר ור` ישראל מסלנט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 - מזרח אירופה + החסידות והאר``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

21 - מפרשים על השו``ע ורקע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

20 - האר``י הקדוש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

19 - המחבר, הרמ``א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - מרן הבית יוסף

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - המשך בעלי התוספות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - בעלי התוספות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - ראשוני אשכנז, רבנו גרשום ורש``י

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - המשך הרמב``ם

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 - סוף הראשונים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

06 - חתימת התלמוד הבבלי והירושלמי

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

05 - חשיבות שימוש תלמידי חכמים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - סוף אנשי כנסת גדולה ותחילת תק` הזוגות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - תחילת תקופת אנשי כנסת גדולה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - ממעמד הר סיני עד מות משה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3