היה שותף

מאמרים ושיעורים

19 - המשך הנתקתה של האמונה הטבעית אצל המינות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

18 - המינות ביטול המצוות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

17 - ניתוק המינות את האמונה הטבעית מהתורה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

16 - (השיעור נחתך באמצע)

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

15 - המינות הפרידה בין התורה לתפילה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

14 - ארס המינות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

13 - מינות - (השלמות להקדמה ותחילת פסקה ראשונה)

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

12 - סוף האלילות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 - אורות האמונה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

09 - המינות והכפירה 2 דילדולים בנפש

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

08 - הסרחון שבנוי הגשמי והרוחני שבע``ז

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

07 - ההבדל בין השנאה והכפירה ביחס לעבודה זרה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

04 - המשך היחס הישראלי לטבע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

03 - אלילות פסקה שניה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

02 - המשך אלילות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

01 - פתיחה + איגרת שעט

האזן הורד שיעור - קובץ MP3